Prečo hudobníci ladia nástroje disharmonicky?

Drvivá väčšina hudobníkov na svete ladí svoje nástroje podľa koncertného A s disharmonickou frekvenciou 440 Hz. Oproti tomu A s frekvenciou 432 Hz, známe ako Verdiho A, je alternatívnym ladením v matematickej zhode s vesmírom. Hudba v tomto ladení prenáša prospešnú liečivú energiu, pretože sa jedná o čistý tón základnej matematiky prírody.

“Pokiaľ chcete nájsť tajomstvo vesmíru, premýšľajte o energiách, frekvenciách a vibráciách.” Nikola Tesla

Existuje teória o tom, že zmenu ladenia koncertného A z 432 Hz na 440 Hz nariadil nacistický majster propagandy Joseph Goebbles. Chcel tak zámerne ovplyvniť myšlienky a pocity ľudí a uväzniť ich v určitom stave vedomia.

V roku 1936 doporučila American Standards Association, aby A v oktáve stredného C bola ladená na 440 Hz. Tento štandard bol prevzatý ako medzinárodné koncertné ladenie.

V roku 1953 sa kmitočet 440 Hz stal štandardom podľa normy ISO 16.

Čo znamená 440 Hz

440 Hz je neprirodzený štandard kmitočetu ladenia vybočujúci zo symetrie posvätných vibrácií a alikvótnych tónov, ktorý vyhlásil vojnu podvedomej mysli západnej civilizácie.

Dr. Horowitz vo svojej vedeckej práci  Musical Cult Control (Nadvláda hudobného kultu) píše: ”Hudobný priemysel využíva tento vynútený kmitočet, ktorý poháňa ľudí k väčej agresii, psychosociálnemu nekľudu a emočného stresu, takže sú náchylný k fyzickým chorobám.”

Stačí vyjsť von na ulicu a porozhliadnuť sa. Čo vidíte? Školákov, mladých ľudí na ceste do práce, ženu, ktorá tlačí športový kočík, muža venčiaceho psa. A čo majú všetci spoločné? iPody alebo MP3 prehrávače” Dômyselné, že?

“Keď chceš vedieť, či je v zemi dobrá vláda, či sú ich mravné zásady dobré alebo zlé, kvalita hudby vám dá odpoveď.” Confucius

Ľudia z hudobného priemyslu úspešne znižujú vibrácie nielen mladým ľuďom, ale taktiež všetkým ostatným. Tieto ničivé frekvencie strhávajú myšlienky k narušovaniu, disharmónii a nejednotnosti. Naviac stimulujú vodcovský telesný orgán, teda mozog, v disharmonickom kmitočtu, čo v konečnom dôsledku vedie k chorobám a vojnám.  

Tachyonizovaný Silica gel

To je tá najväčšia záhada. Po viac ako 25 000 rokoch nebola univerzálna pravda dostupná ľuďom tohto planetárneho systému. Teraz sme ju konečne obdržali. Zanietení hľadači pravdy s otvorenou mysľou, ktorí sú na to pripravení, ju obdržia.

V priebehu histórie sme bez povšimnutia míňali rôzne vodítka a náznaky týkajúce sa geometrie a kmitočtu, ktoré čakali na to, až ich využijeme a usadíme sa na svoje miesto ako dieliky gigantickej skladačky puzzle. Teraz, na sklonku nového veku, je táto zvukovo-geometrická skladačka konečne blízko svojmu dokončeniu a odhaľuje nám stavebné bloky jazyka založeného na energii, kmitočetoch a forme.

Ako toto využijeme? S kým budeme komunikovať? Teraz, keď známe základy tohto nového jazyka, možná sme pripravení začať konverzáciu. Znovu.

Tieto číselné súhry náhod sú príliš podmanivé… Po tisícky rokov ľudstvo po celom svete uctievalo určité postupnosti čísel: 108, 144, 360, 432, 1080, 2160. Ale prečo?

Odpoveďou by mohla byť frekvenčná harmónia. Zvukové kmitočty meriame vo vibračných cykloch za sekundu a vyššie popísané čísla – pokiaľ sa zahrajú ako kmitočty – akoby náhodou odrážajú presné harmonické vzorce prírody.

Ide o to, že jednotka času známa ako “sekunda” existuje len pomerne krátku dobu, takže ako mohli naši predkovia poznať tieto harmónie? Tu ide naša záhada naozaj hlboko. Chápete?

Nielen, že matematický systém založený na 60, ktorý viedol ku vzniku sekundy je tisíce rokov starý, ale bol nám zrejme “darovaný” “návštevníkmi, ktorí prišli z nebies.”

Prenechali nám všetkým početné a meracie metódy, z nich dôležitosť delenia dvanástkou sa zdá byť hlavným pravidlom, ktoré ľudstvo prevzalo. Uvádzam niektoré súvislosti, v ktorých číslo 12 hrá dôležitú úlohu:

12 mesiacov
12 hodín
12. hodina ako poludnie alebo polnoc
12 vianočných dní
12 krokov programu anonymných alkoholikov
12 palcov v stope
12 apoštolov Krista
12 primárnych kanálov Čchi v akupunktúre
12 znamení zverokruhu
12 sluhov slnečného boha, nahradil ho Ra
12 brán podsvetia
12 skúšok Gilgameša
rímsky Zákon 12 dosiek
12 Jásonových argonautov
12 kmeňov Izraela
12 dalajlámových radcov
12 rytierov Guľatého stolu
národ 12 kmeňov pôvodnej Ameriky
12 generálov George Washingtona
12 tónov chromatickej hudobnej stupnice
12 tónová hudba
12 gúľ úplne obklopí jednu stredovú
12 členov poroty
12 vajec do tuctu
12 školských stupňov
12 čiarok domina
12 miest na každej strane hracieho poľa vrhcábu
12 opíc (sci-fi príbehu)
12 čísel čiárového kódu (UPC – universal product code)
12 druhov pôdy (Ministerstvo poľnohospodárstva USA)
12 tuctov vo veletucte
12 skautských ctností podľa skautského zákona. Skaut je dôveryhodný, lojálny, nápomocný, priateľský, zdvorilý, milý, poslušný, usmievavý, sporivý, odvážny, slušný a úctivý.
12 hviezd na vlajke Európy
12 stien dodekaedru
12 hrán kocky alebo oktaedru
12 vrcholov icosaedru
12 paprskov kolesa
12 zastavení krížovej cesty
12 spôsobov, ktorými chlieb Wonder údajne posiluje telo
Večer trojkráľový (v angličtine Twelfth Night, teda 12. noc) od Shakespeara
12 bodov typografickej jednotky pica
12 jednotiek pica v palci
12 rozhnevaných mužov (porotcovia v hre Reginalda Rose)
12 mormonských apoštolov (zvaných tiež dvanásť starších, dvanásť učeníkov alebo nefritová dvanástka)
12 stupňov Baufortovy stupnice pre meranie sily vetra
12 kategórií boxu (od váhy mušky po super ťažkú)
12 cézarov (prvých dvanásť vládcov Ríma)
12 hracích kariet s postavami
12 federálnych rezervných bánk
12 historických kníh Starého zákona (knihy 6-17)
12 astrologických domov (napríklad: „Mesiac je v siedmom dome“, čo znamená sobáš)
12 imámov (prorokov uznaných šiitskými muslimami)
12 Herkulových úloh
12 stupňov modifikovanej Mercalliho stupnice intenzity (pre meranie zemetrasenia)
12 malých prorokov Starého zákona (posledných dvanásť kníh Starého zákona)
12 olympských bohov (grécke a rímske božstvo)
12 pozícií softbalového hráča
12 trójskych planét (asteroidov na rovnakej obežnej dráhe ako Jupiter)

“Keby si poznal veľkoleposť čísel 3, 6 a 9, potom by si mal kľúč k vesmíru.” – Nikola Tesla

 

Takže ako to dopadne, keď vydelíte kmitočet súčasného štandardu tónu A = 440 Hz dvanástkou?

440 Hz : 12 = 36.666666666666

 

A ako to dopadne, keď vydelíte kmitočet tónu A=432 Hz, známy ako „Verdiho A“, ktoré je alternativnym ladením v zhode s vesmírnou dvanástkou?

432 : 12 = 36

36 = 3 (svetlo) + 6 (moc)  = 9 (viera)

432 Hz = 4+3+2 = 9

432 Hz = 3, 6, 9! Existujú dva spôsoby, ako vyjadriť tú istú vec, skutočnú vec!

432 Hz: 12 = dokonalých 36 = 3+6=9

V konečnom súčte je to vždy 9=viera (uzavretie kruhu)…

Ako však povedať celému svetu, že je potreba preladiť koncertné A na 432 Hz?

 

Zdroj: http://www.energiezivota.com/co-za-cim-je/763-proc-hudebnici-ladi-nastroje-disharmonicky

 

Odpovedať

Navigovať