Neurovedec tvrdí, že naša myseľ dokáže meniť realitu. Ľudia sa však držia starých vzorcov myslenia.

Neurovedec Dr. Joe Dispenza prichádza s jednoduchou tézou. Náš mozog je schopný meniť realitu okolo seba. Dokonca dokáže meniť sám seba. Pokiaľ dokážeme zmeniť náš mozog, zmeníme realitu.

Podľa súčasných výskumov je mozog neustále pretváraný a preorganizovaný podľa toho, akým spôsobom a o čom uvažujeme. Kľúčovou otázkou teda je, akými myšlienkami sa najviac zaoberáme, na čo najviac myslíme a sústreďujeme svoju pozornosť. A k akým záverom prídeme.

Naše myslenie veľmi často slúži k potvrdeniu nás samotných. To nad čím premýšľame, ako o tom premýšľame, v konečnom dôsledku tvorí nás samotných. Objekt nášho myslenia ovplyvňuje náš mozog, našu myseľ a naše telo. Ovplyvňuje našu realitu oveľa viac, než si sami uvedomujeme.

Pokiaľ budeme uvažovať inak alebo sa zameriame na iné veci (ako doteraz), náš mozog sa začne meniť, a tým sa začne meniť i realita okolo nás.

Dispenza sa venoval výskumu ľudí, ktorí zažili tzv. zázračné uzdravenia. Zistil, že veľká väčšina týchto ľudí predtým prešla radikálnou zmenou ich myslenia. Začali sa na svoje uzdravenie sústrediť v myšlienkach, začali o ňom uvažovať a vnímať ho pozitívne. Bola to sila myšlienok, ktoré ich nakoniec viedla k uzdraveniu.

S tým, ako uvažujeme, úzko súvisia aj pocity, aké u toho zažívame. Nie je vôbec výnimkou, že sa ľudia vracajú k myšlienkovým vzorcom, ktoré v nich spúšťajú určité pocity. Žiaľ to dosť často bývajú pocity negatívne. Negatívne myslenie, negatívne spomienky, negatívne ladené úvahy.

Súvisí to aj s chémiou. Pri všetkých týchto procesoch sa do mozgu začnú vylučovať chemické látky. Mozog sa na nich môže stať závislým, preto začne uprednostňovať určitý spôsob myslenia, ktoré vyvoláva záplavu spomínaných chemických látok. Preto pre človeka nie je také jednoduché sa pozerať na život inak, z inej perspektívy. V podstate je to svojím spôsobom boj so závislosťou, uzatvára svoje vlastné úvahy Dispenza.

Zdroj: extrastory.cz

Odpovedať

Navigovať